Kommer 2018: A World Parliament – Governance and Democracy in the 21st Century

Våren 2017 publicerades boken Das demokratische Weltparlament – Eine kosmopolitische Vision, skriven av UNPA-kampanjens globale samordnare Andreas Bummel och europaparlamentarikern Jo Leinen.

Boken går i 28 kapitel, fördelade på tre huvuddelar, igenom världsparlamentets idéhistoria (del 1, kapitel 1-9), varför ett världsparlament behövs för att möta våra största globala utmaningar (del 2, kapitel 10-25), och hur visionen om ett världsparlament kan realiseras (del 3, kapitel 26-28).

Skriften är full av referenser till historiens viktigaste företrädare för det kosmopolitiska tänkandet och till de mest aktuella diskussionerna om den globala politikens utmaningar, och jag känner inte till någon annan bok som på ett så genomgående och övertygande sätt argumenterar för den globala demokratins nödvändighet och möjlighet. Snart kommer den engelska utgåvan, missa inte den. Läs mer och anmäl intresse här.