Global demokrati

Global uppvärmning. Hotet mot våra ekosystem. Konflikter som eskalerar till krig. Brott mot mänskliga rättigheter. Vapenspridning. Stora sociala och ekonomiska orättvisor. Bristande reglering av globala marknader och finanssystem.

Listan på globala problem kan göras lång – det är inte svårt att komma på fler. Något behöver göras, tycker nog de flesta. Men vem är ansvarig för att hantera dessa problem? Är det den med mest ekonomisk och militär styrka som, när allt kommer omkring, har den faktiska makten? I organisationer såsom Förenta Nationerna, Internationella valutafonden (IMF), Världshandelsorganisationen (WTO), Världsbanken, G20 och G8 finns väldigt liten demokratisk insyn. De utsätts ofta för stor påtryckning från storföretagens lobbyister och det finns inget sätt att avsätta de som styr dessa organ ifall de inte tar sitt ansvar.

Därför lanserar vi nätverket “Global demokrati”. Vi vill skapa diskussioner kring global demokrati och bidra till ett stärkande av demokrati på global nivå. Vi tror inrättandet av en parlamentarisk församling i FN är ett viktigt steg på vägen men vill samtidigt stärka ett brett och kritiskt samtal om hur demokrati-bristen på det globala planet kan åtgärdas.

Engagera dig!

Vill du bli en del av vårt nätverk för global demokrati? Du är varmt välkommen till våra arrangemang och att delta i våra diskussioner. Tveka inte att höra av dig om du har förslag på aktiviteter eller frågor och synpunkter.