Socialdemokraterna i Stenungsund motionerar för ett FN-parlament

Inför den kommande S-kongressen i Göteborg, 8-12 april 2017, har socialdemokraterna i Stenungsund skickat in en motion som uppmanar kongressen att uttrycka stöd för ”UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament.”

Motionen tar sin utgångspunkt i vad som sägs vara en socialdemokratisk vision för en ”rättvis, fredlig och hållbar värld. En värld där varje människas okränkbara värde och rättigheter värnas solidariskt genom allas vårt ömsesidiga ansvar för varandra, över hela jorden.”

Motionen hänvisar vidare bland annat till FN:s oberoende demokrati-rapportör, Alfred de Zayas, som i sin rapport från 2013 har lyft UNPA-förslaget som ett viktigt och pragmatiskt steg för ett mer demokratiskt FN.

Motionen bygger även vidare på det socialdemokratiska partiprogram som antogs på kongressen 2013 och som tar tydlig ställning för en global demokratisk samhällsgemenskap med ett demokratiserat FN som hörnsten.

Avslutningsvis sammanfattar motionärerna sin vision och sin förhoppning om kongressens stöd:

”Socialdemokraterna i Stenungsund vill bidra till att stärka demokratin i världen och Förenta Nationernas möjligheter att bygga en rättvis, fredlig och hållbar värld. Därför har vi beslutat oss för att stödja rörelsen för global demokrati och för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. Vi uppmanar den socialdemokratiska partikongressen att göra detsamma!”

Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Vi i nätverket Global demokrati välkomnar och lyckönskar förstås denna motion. Vi passar samtidigt på att uppmana alla som ska delta i kongressen eller som är engagerade på annat sätt inom Socialdemokraterna att försöka hjälpa till med att bygga stöd för denna sak.

Toppbilden: Svenska Socialdemokratiska arbetarepartis kongress i Stockholm 1920, Fotograf: okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek