Nätverksträff med Bror Perjus

Söndagen 22 mars hade vi nätverksträff på Stockholms kulturhus. Vid träffen fördes ett samtal om hur vi kan driva frågan om global demokrati framåt inom de nätverk, föreningar och politiska partier som vi är engagerade i.

Ett bra sätt kan vara att skriva motioner till den aktuella organisationens årsmöte eller beslutande instanser. De senaste tre åren har det exempelvis skrivits motioner i ämnet till organisationer som Kristna fredsrörelsen, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Svenska FN-förbundet.

Man kan också skicka ett brev eller ett mail direkt till en organisations styrelse med en förfrågan om stöd. En del organisationer kanske redan tidigare har uttryckt stöd till exempel för en demokratisering av FN, och då kan steget för en styrelse vara ganska kort att uttrycka stöd i linje med tidigare ställningstaganden. Se exempelvis denna rapport från UNPA-kampanjen om Svenska freds ställningstagande för en parlamentarisk församling inom FN.

Den globala demokratins sak behöver drivas brett och alla organisationer som står för demokratins principer om alla människors lika värde borde kunna överväga ett ställningstagande för den globala demokratin. Så fundera gärna på om du skulle kunna lyfta frågan i din förening eller i ditt parti. Inom vårt nätverk finns det flera personer som har erfarenhet av lobbyarbete och som kan ge tips på hur man kan skriva motioner. Så tveka inte att lyfta dina idéer.

Casino jordenEfter detta samtal berättade Bror Perjus, författare och journalist, lite om sina tankar om den globala demokratins utmaningar. Mycket i dessa tankegångar kretsar kring en del av den globala finansmarknadens problematik. Om svårigheterna för nationalstaten att fortsatt finansiera en nationell välfärdspolitik inom ramen för en global finansmarknad som präglas av globala kapitalflöden, transnationella företag och spekulationskapital. Eller om svårigheterna att skydda och stärka arbetsmiljön och arbetsrätten på arbetsplatser som pressas hårt av konkurrenstryck. Men också möjligheterna och styrkan i människor som tillsammans står upp och driver gemensamma intressen, till exempel genom den politiska solidaritetsrörelsen och genom fackföreningsrörelsen. Läs gärna mer om dessa tankar och om historiska exempel bl.a. från fackföreningens engagemang internationellt9789185343966_large_ett-annat-ord-for-mord-om-cocacola-demokrati-och-global-ekonomi_kartonnage och i Guatemala i Bror Perjus böcker:

  • Casino Jorden eller Vem plundrade folkhemmet? (1998)
  • Ett annat ord för mord : om Coca Cola, demokrati och global ekonomi (2010)

Vid mötet rapporterades det även om nätverkets Stockholmsplaner för hösten. Den 20 oktober planeras det för två arrangemang inom ramen för den globala aktionsveckan för ett världsparlament 15-25 oktober, kl. 13 i riksdagens lokaler och kl. 18.30 i ABF-huset. I samband med arrangemangen kommer Folke Tersman, filosof och författare till boken Tillsammans – en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat (2009), hålla ett föredrag. Mer information kommer, men boka gärna in dagen och tiderna redan nu.