Nätverksmöte med Jan Scholte

Här kommer en kort rapport från mötet med nätverket för global demokrati, torsdagen den 5 februari. Vi träffades på Institutionen för globala studier vid Linnéplatsen. Jan Scholte som är professor vid institutionen var värd och vi var 11 personer som samlades.

20150205_183630

Bild från nätverksmöte 5/2. På bilden från vänster: Joakim Gustafsson, Jan Scholte, Yaser Tafnkji, Birgitta Hjalmarsdotter & Mikael Risenfors.

Efter en presentationsrunda höll Jan en inledning om sitt arbete kring globala demokratifrågor. Han tog upp internet som ett spännande och aktuellt exempel. Frågan om hur internet (domännamn, språk etc) regleras är högaktuell. Sedan 1998 regleras internet av ett företag, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), som bildades av USA:s försvarsdepartement. Allt fler ställer sig idag frågande till det och det finns en diskussion kring hur det ska regleras i framtiden. Jan pekade på sex olika sätt som det går att förhålla sig till frågan:

1) Internet regleras av nationalstater utan samordning, 2) Internationell reglering – demokratiska stater samberkar, 3) Federalism, ett globalt parlament, 4) Någon form av intressentbaserad demokrati – att de som har intressen i internet skickar representanter, 5) Deliberativ demokrati, såsom world social forum, eller 6) protest, motstånd och subversivitet, såsom anti-globaliseringsrörelse eller ISIS.

Många uttryckte uppskattning över att Jan pekade på en fråga som är så nära många människor och som direkt leder in på frågor kring globala lagar och regler. Sedan diskuterade vi bland annat kring att arbeta på lång och kort sikt, om Bretton Woods överenskommelsen, om global demokrati som ett mål i sig eller för att nå andra mål.

I slutet skissade vi på framtida seminarier på Institutionen för globala studier, ett redan i maj (förmodligen 21 eller 28 maj) och framme i januari 2016. Viktigt tänka på mångfald (Ålder, kön, etnicitet osv) när vi sätter samman paneler.

Anteckningar: Hans Leander