Stöd för förslaget

Globalt stöd för förslaget

UNPA-kampanjen stöds av cirka 1500 sittande och tidigare parlamentariker från mer än 100 olika länder, och av en mängd framträdande personligheter, nobelpristagare, FN-tjänstemän, akademiker, NGOs och aktivister från hela världen.

Det har antagits resolutioner till stöd för upprättandet av UNPA i exempelvis Europarådets parlamentariska församling (PACE), Europaparlamentet, Panafrikanska parlamentet, i det kanadensiska underhuset och i den argentinska senaten.

2012 publicerade Dag Hammarskjöld Foundation i samarbete med svenska FN-förbundet en skrift med reformförslag för ett mer demokratiskt FN, bland annat upprättandet av UNPA.

I oktober 2013 presenterade FN:s oberoende rapportör för främjandet av en demokratisk och rättvis internationell ordning, Alfred de Zayas, ”konkreta och pragmatiska rekommendationer” för en mer rättvis och demokratisk värld. De Zayas rapport lyfter särskilt fram förslaget att det bör upprättas en parlamentarisk församling inom FN (UNPA), som ett första genomförbart steg på väg mot ett framtida FN-parlament.

I juni 2015 presenterade Kommissionen för global säkerhet, rättvisa och styrning, ledd av USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright och Nigerias tidigare utrikesminister Ibrahim A. Gambari, en rapport med förslag på hur vi kan möta den globala styrningens kris. Enligt rapporten skulle upprättandet av ett parlamentariskt organ inom FN innebära ett ”pragmatiskt försök att stärka relationen mellan FN och medborgarna och att överbrygga världsorganisationens demokratiska underskott.” Vidare skulle ett sådant organ enligt kommissionen utgöra ett ”komplement till det viktiga arbete som den Interparlamentariska Unionen (IPU) utför.”

Svenskt stöd för förslaget

UNPA-kampanjen stöds av cirka 45 svenska riksdagsledamöter och europaparlamentariker, från 6 nationella partier, och av en mängd företrädare från det svenska civilsamhället. På kampanjens hemsida finns en lista över svenskar som stöder UNPA-förslaget. Exempel på svenska organisationer som uttryckt stöd för förslaget är Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen, Miljöpartiet och Socialdemokratiska Arbetarpartiets ungdomsförbund (SSU).