UNPA-kampanjen

Kort om UNPA-kampanjen

Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna (UNPA-kampanjen) är ett globalt nätverk av lagstiftare, NGOs
och andra som vill verka för att FN-systemet och vårt globala samhälle demokratiseras.

UNPA-förslaget går kortfattat ut på att det i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan upprättas en i första skedet rådgivande parlamentarisk församling inom FN. Den parlamentariska församlingen kan sedan gradvis utrustas med ytterligare befogenheter inom FN-systemet och på längre sikt bli ett direktvalt FN-parlament. Syftet skulle vara att göra FN och styrningen av vårt globala samhälle mer demokratisk, att skapa en kanal och en plattform för ”de förenta nationernas folk” (och inte bara deras regeringar), och att ge den enskilda människan och den samlade mänskligheten en röst i våra globala beslutsprocesser.

Ett UNPA kan upprättas med 2⁄3 majoritet i FN:s generalförsamling. Säkerhetsrådet skulle alltså inte kunna blockera ett sådant beslut.

På UNPA-kampanjens hemsida finns för nedladdning en samling dokument som ytterligare och mer detaljerat beskriver syftet med en parlamentarisk församling inom FN, vilken funktion församlingen skulle ha inom FN-systemet och hur den kan upprättas i enlighet med FN-stadgan.