Kategoriarkiv: Nyheter

Panafrikanska parlamentet vill att det skapas en parlamentarisk församling inom FN

Den 12 maj antog Panafrikanska parlamentet en resolution som uppmanar den Afrikanska Unionens medlemsstater att verka för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Resolutionen, som antogs enhälligt i parlamentets plenum, hävdar att ”ett UNPA är nödvändigt för att stärka världsmedborgarnas demokratiska inflytande och representation i Förenta Nationerna” och menar även att en sådan församling skulle ”bidra till den demokratiska insynen i FN:s aktiviteter, inte minst i Afrika.” Resolutionen uttrycker vidare ”det bekymmersamma i att upprättandet av ett UNPA i dagsläget inte är en del av FN:s officiella reformagenda” och uppmanar därför ”Afrikanska Unionen och dess medlemsstater att stödja skapandet av ett UNPA och att ta de nödvändiga stegen inom FN genom att sätta igång en förberedande mellanstatlig process med syfte att upprätta ett UNPA”.

Tidigare i maj sa Nkodo Dang, Panafrikanska parlamentets ordförande från Kamerun:

Mr. Dang and Mrs. Soares in Midrand

H.E. Roger Nkodo Dang och Hon. Maria Ivone Soares Bild: UNPA Campaign

”mer än 70 år efter Förenta Nationernas upprättande har vårt globala ömsesidiga beroende
gjort oss alla till världsmedborgare. Det är sedan länge hög tid att ‘Vi, folket’, som FN-stadgan inleds, får en starkare röst i den globala politiken. Därför behöver det upprättas en parlamentarisk församling inom FN.”

Resolutionen lades fram av Ivone Soares, ledare av Moçambiques delegation till Panafrikanska
parlamentet. I ett yttrande sa hon:

”Denna resolution visar inställningen hos det Panafrikanska parlamentet, och hos de afrikanska medborgare som detta parlament företräder, att den globala ordningen behöver bli mer demokratisk. Det är hög tid nu för regeringar att fästa sin uppmärksamhet vid denna fråga. De behöver påbörja seriösa överläggningar om upprättandet av ett parlamentariskt organ inom FN, och de afrikanska regeringarna skulle kunna ta initiativet till detta.”

UNPA-kampanjens globala samordnare, Andreas Bummel, menar att resolutionen är ett viktigt steg framåt:

”Vi hoppas att afrikanska regeringar vill spela en ledande roll och Panafrikanska parlamentets stöd är avgörande för att uppnå detta. Nästa steg som vi ser framför oss på det internationella planet är att det skapas en informell grupp av öppet sinnade regeringar i FN i New York som tittar närmare på UNPA-förslaget och på hur man bäst skulle kunna gå vidare.”

(denna artikel är en förkortad översättning, läs originalartikel på UNPA-kampanjens hemsida här, inklusive länkar till resolutionstext m.m.)

Miljöpartiet vill att det upprättas ett demokratiskt FN-parlament

13239177_10154715451925110_4336136786403018396_n

Foto: Jimmy Lövgren

På sin kongress i Karlstad 13-15 maj 2016 antog Miljöpartiet de gröna en motion ”för ett demokratiskt FN”. Motionen, som var inskickad från Miljöpartiets lokalavdelning i Stenungsund, ”uttrycker stöd för UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament”.

Enligt motionstexten skulle ett första steg på väg mot ett framtida FN-parlament kunna vara att upprätta en i första skedet rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Detta kan göras genom ett beslut i FN:s generalförsamling, inom ramen för FN-stadgans begränsningar och utan möjlighet för FN:s säkerhetsråd att blockera. Motionstexten innehåller därutöver bland annat också en uppmaning till Sverige att tillsammans med en koalition av progressiva medlemsstater initiera en rörelse för att lyfta frågan inom FN-systemet.

Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt. Foto: riksdagen

Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt. Foto: riksdagen

På plats på kongressen fanns Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt, som i ett utlåtande till UNPA-kampanjen underströk FN-parlamentets möjliga roll som fredsfrämjare:

”Vi behöver stärka fredsdialogen i världen, samtalet människa till människa och folk till folk. Ett FN-parlament skulle vara en ovärderlig plattform för en sådan dialog. Därför gläder jag mig åt att Miljöpartiet stöder förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN.”

Även Miljöpartiets båda språkrör, Gustav Fridolin och Isabella Lövin, har skrivit under UNPA-kampanjens internationella appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. I ett utlåtande i juli 2013, då hon var verksam som europaparlamentariker för den gröna gruppen i EU-parlamentet, sa Isabella Lövin:

Miljöpartiets ena språkrör, utvecklingsminister Isabella Lövin. Bild: Fredrik Hjerling

Miljöpartiets ena språkrör, utvecklingsminister Isabella Lövin. Bild: Fredrik Hjerling

”Vi får inte vara tysta när haven dör på grund av att kortsiktiga nationella intressen omöjliggör effektiva globala regleringar. Genom en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna skulle det kunna etableras en plattform som äntligen kan göra mänsklighetens röst hörd till stöd för globala intressen och för hållbart liv på jorden.”

Växande grönt UNPA-stöd i världen

Genom sitt stöd sällar sig de svenska miljöpartisterna till en växande global grön rörelse för upprättandet av ett FN-parlament. Miljöpartiernas globala paraplyorganisation, Global Greens, har återkommande uttryckt stöd för förslaget, så senast på kongressen i Dakar 2012. Likaså har det tyska Miljöpartiet, Die Grünen, tagit ställning för UNPA-förslaget, vilket också har starkt stöd hos partiledningen.

Vi gläder oss åt att Miljöpartiet har gjort detta ställningstagande för ett demokratiskt FN och för upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN-parlament, och vi hoppas att övriga riksdagspartier följer efter.

Se även:

Tyska parlamentet uppmanar sin regering att titta på UNPA-förslaget

 

Tyska parlamentet antar en gemensam motion från koalitionspartierna CDU/CSU och SPD

I en gemensam motion från de styrande koalitionspartierna uppmanade det tyska parlamentet, förbundsdagen, sin regering under kanslern Angela Merkel att stödja försök att reformera Förenta Nationerna och att göra världsorganisationen mer effektiv och transparent. Motionen anser att FN:s demokratiska legitimitet behöver stärkas genom modernisering. “Detta

Tyska parlamentet, förbundsdagen, i Berlin. Bild: Jürgen Matern, Wikipedia

Tyska parlamentet, förbundsdagen, i Berlin. Bild: Jürgen Matern, Wikipedia

inkluderar att utforska förslaget om upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN”, fastställde parlamentet.

Motionens antagande följer på de samtal och debatter som förts i det tyska parlamentet sedan utrikesminister Frank-Walter Steinmeier den 14 oktober 2015 publicerade sitt regeringsyttrande med anledning av Förenta Nationernas 70-årsjubileum. I debatten i plenum sa Jürgen Klimke, CDU/CSUs ordförande i det parlamentariska FN-utskottet, att det var nödvändigt att överväga frågan om en parlamentarisk församling inom FN.

“På grundval av vårt parlamentariska beslut förväntar jag mig att den federala regeringen gör en seriös prövning av denna fråga. En parlamentarisk församling inom FN skulle stärka den parlamentariska översynen av och den demokratiska kvaliteten i Förenta Nationerna och skulle stärka dess transparens. Man skulle kunna bygga på exemplet från OSSE:s parlamentariska församling”, sa Klimke i ett yttrande till UNPA-kampanjen.

Socialdemokraternas ordförande i samma parlamentariska FN-utskott, Josip Juratovic, sa att FN:s säkerhetsråd misslyckas med att hantera världens kriser 70 år efter organisationens grundande. “Därför stöder jag fullt ut förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN. När regeringarna inte lyckas komma överens så kanske folkvalda företrädare kan göra det istället”, sa parlamentsledamoten Juratovic.

Egon Jüttner  (CDU), utskottets vice ordförande, välkomnade parlamentets beslut: “FN:s demokratiska legitimitet och beslutsfattande måste förbättras och måste bli mycket mer transparent. Precis som OSSE:s parlamentariska församling, där jag är suppleant, visar så är ett sådant organ en viktig institution som kan mana till och upprätta transparens och intern demokrati. Dessutom hoppas jag att skapandet av en parlamentarisk församling inom FN skulle stärka det tyska folkets bild av FN som en global aktör i den internationella politiken.”

Redan för tre år sedan uppmanade det tyska FN-förbundet landets regering att föra fram förslag på upprättandet av UNPA. “Det är bra att det tyska parlamentet nu har lyft idén om en Förenta Nationernas parlamentariska församling i sitt beslut om FN. Tillsammans med andra europeiska länder borde Tyskland introducera erfarenheterna från Europarådets parlamentariska församling in i FN-systemet”, sa förbundets ordförande Detlef Dzembritzki.

SSU: En jämlik värld genom global demokrati

På sin förbundskongress i Västerås i augusti 2015 antog Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) sitt nya politiska handlingsprogram: ”Jämlikhetsprogrammet”. Programmets utgångspunkt är idén att jämlikhet skapar starkare samhällen och friare individer:

logo ssu

Bild: www.ssu.se

Det är i det jämlika samhället som vi blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna. Det är där som vi fullt ut kan vara oss själva och utvecklas fritt. Det är där som vi alla får chansen att bidra och våra förmågor fullt ut tas tillvara.

I avsnittet ”En jämlik värld” beskriver programmet hur jämlikhetsidealet och det demokratiska styret inte har hängt med i ekonomins och politikens globalisering:

I takt med kapitalets globalisering måste även demokratin och solidariteten sträcka sig utanför nationernas gränser. Dagens globala beslutsfattande är dock långt ifrån demokratiskt eller solidariskt. FN-systemet saknar både effektivitet och legitimitet.

Lösningen och utmaningen för den som vill bygga ett jämlikt samhälle i en globaliserad värld är därför att…

…utveckla den globala demokratin. FN måste, förutom att förändra stelbenta regler inom Säkerhetsrådet, ge världsmedborgarna större inflytande. FN ska vara vår huvudsakliga plattform för att driva en politik för fred, säkerhet och nedrustning.

Som ett konkret förslag på hur vi kan ta ett steg i den globala demokratins riktning och för en mer jämlik värld föreslår SSU att ”Sverige verkar för att det inrättas en folkvald parlamentarisk församling inom FN”.

"Vi får inte vara tysta när haven dör på grund av att kortsiktiga nationella intressen omöjliggör effektiva globala regleringar. Genom en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna skulle det kunna etableras en plattform som äntligen kan göra mänsklighetens röst hörd till stöd för globala intressen och för hållbart liv på jorden."

Isabella Lövin, en av många svenskar som stöder förslaget om att upprätta och gradvis utveckla ett FN-parlament. Motivet på flaggan i bakgrunden föreställer ett förslag på hur en logga för den parlamentariska församlingen inom FN skulle kunna se ut. Bild: Fredrik Hjerling

En i första skedet rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle i enlighet med FN-stadgan kunna upprättas genom ett beslut i FN:s generalförsamling, och alltså utan möjlighet för FN:s säkerhetsråd att blockera ett sådant beslut. Förslaget drivs sedan 2007 av UNPA-kampanjen och stöds av mer än 1400 sittande eller tidigare parlamentariker från mer än 100 av FN:s medlemsstater, och därutöver av akademiker, nobelpristagare och företrädare från civilsamhällets organisationer. Många av de som stöder förslaget är eller har varit verksamma inom FN på hög nivå, däribland  FN:s tidigare generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali och FN:s oberoende rapportör för internationell rättvisa och demokrati Alfred de Zayas. Cirka 40 svenska riksdagsledamöter och även flera sittande ministrar i Sveriges regering stöder förslaget, däribland biståndsminister Isabella Lövin.

Bilden längst upp från SSU:s förbundskongress i Västerås augusti 2015: Caroline Frankesjö

Läs också:

Svenska FN-förbundet stöder förslag om FN-parlament

 

Svenska FN-förbundet stöder förslag om FN-parlament

I enlighet med ett kongressbeslut tidigare i år har Svenska FN-förbundet skrivit under den internationella appellen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

fnkongress2015

Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundets ordförande, i samband med kongressen i Göteborg 13-14 juni 2015. Bild: Jesper Prytz

Svenska FN-förbundet organiserar tusentals individuella medlemmar och ca 100 lokala FN-föreningar i stöd för Förenta Nationernas idé och verksamheter. Dessutom fungerar Svenska FN-förbundet som svensk paraplyorganisation för nära 100 riksorganisationer till stöd för FN-tanken. Drygt 250 av rörelsens representanter och aktiva var samlade i Göteborg 13-14 juni för att delta i Svenska FN-förbundets kongress som hålls vart tredje år. Bland de drygt 30 motioner som hade inkommit till kongressen fanns en motion ”För ett demokratiskt FN” som uppmanade Svenska FN-förbundet att uttrycka ”stöd för UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament”, ett förslag som alltså antogs av kongressen.

I ett utlåtande efter kongressen sa Aleksander Gabelic, organisationens ordförande, att ”Svenska FN-förbundet vill se en starkare roll för det globala civilsamhället och för NGOs inom FN-systemet. Därför stöder vi också upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN-parlament.”

Utöver Svenska FN-förbundet har flera andra svenska organisationer uttryckt stöd för UNPA-förslaget, däribland Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen, förbundet Humanisterna och Socialdemokratiska Studentförbundet.

(Bilden längst upp: Jesper Prytz)

Global högnivåkommission vill ha ett parlamentariskt nätverk inom FN

I juni presenterade kommissionen för global säkerhet, rättvisa och styrning, ledd av USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright och Nigerias tidigare utrikesminister Ibrahim A. Gambari, rapporten ”Confronting the Crisis of Global Governance”. Kommissionens arbete och rapport syftar till att genom förslag på policies och reformer ge ny vitalitet åt Förenta Nationerna, 70 år efter organisationens födelse.

image

Kommissionen för global säkerhet, rättvisa och styrning leds av Madeleine Albright och Ibrahim Gambari 

Bland rekommendationerna finns förslaget att det bör upprättas ett ”parlamentariskt nätverk inom FN” (United Nations Parliamentary Network). Enligt rapporten skulle ett sådant nytt parlamentariskt organ innebära ett ”pragmatiskt försök att stärka relationen mellan FN och medborgarna och att överbrygga världsorganisationens demokratiska underskott.”

Dokumentet förklarar vidare att ett parlamentariskt nätverk skulle kunna upprättas av FN:s generalförsamling i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan. ”Det skulle föra samman parlamentariker, valda av sina nationella valkretsar, för att diskutera och ge råd kring frågor som rör FN:s styrning och som angår medborgare över hela världen”, säger rapporten. Upprättandet av ett sådant organ bör förstås som ett ”avgörande steg som kan tas inom den närmaste tidshorisonten” och som på så vis kan bana väg för mer långsiktiga försök att upprätta en formell ”andra kammare inom FN”. Kommissionens rapport poängterar även att det parlamentariska nätverket skulle fokusera ”på FN:s styrning i sig, och på att möjliggöra ett mer ansvarstagande och inkluderande beslutsfattande på global nivå.”

Kommissionens förslag om att upprätta ett parlamentariskt nätverk inom FN (UNPN) ligger helt i linje med förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).