LUF:s utrikespolitiska arbetsgrupp: ”Demokratisera FN med ett Världsparlament!”

Liberala Ungdomsförbundets (LUF) utrikespolitiska arbetsgrupp har tagit fram en rapport som vill ge förslag på hur vi som världssamfund kan möta de globala utmaningar som vi nu står inför. Rapportens utgångspunkt är att Förenta Nationerna fortsatt är en viktig organisation för världens länder och människor, men att FN nu är i stort och akut behov av att reformeras i mer demokratisk riktning:

FN har allt sedan grundandet fyllt en viktig funktion i att reglera och underlätta relationerna mellan världens länder och förenkla humanitära insatser. Dock har FN ofta använts som ett  politiskt verktyg för diktaturer. FN måste reformeras, och dess beslutsprocesser bli mer demokratiska och präglas av större öppenhet, insyn och effektivitet. (från LUF:s handlingsprogram, avsnittet ”Demokrati i världen”)

Nyckeln till ett mer demokratiskt FN, eller ett mer demokratiskt världssamfund över huvud taget, ligger i upprättandet av ett världsparlament som företräder och kanaliserar den enskilda människans och den samlade mänsklighetens röst. Ett sådant parlament skulle för första gången i världshistorien innebära att alla människor fick ett gemensamt politiskt verktyg för att hantera de utmaningar som hela världen delar:

Vår vision är att ett framtida världsparlament kommer kunna lösa många utmaningar som det internationella samfundet idag står handfallna inför. Världen behöver idag mer än någonsin komma tillsammans och ett gemensamt demokratiskt parlament är en stor del i denna strävan. (från rapporten)

Ett världsparlament skulle enligt rapporten kunna upprättas i enlighet med någon av de modeller som Kommittén för ett demokratiskt FN (KDUN) har tagit fram som förslag på hur en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle kunna se ut. Enligt KDUN skulle ett i första skedet rådgivande och indirekt valt UNPA vara ett första pragmatiskt och genomförbart steg på väg mot ett framtida direktvalt världsparlament. Ett UNPA skulle trots sina initialt begränsade befogenheter innebära en helt ny demokratisk och parlamentarisk dimension inom FN, och skulle samtidigt vara en katalysator för vidare reformer för ett bättre och mer demokratiskt FN, inklusive av den parlamentariska församlingen som sådan.

UNPA-förslaget stöds av nära 1500 sittande eller tidigare parlamentariker från 120 av världens

Manifestation för ett världsparlament utanför Rwandas parlament i Kigali, 26 okt 2014.

Manifestation utanför Rwandas parlament i Kigali, i samband med globala aktionsveckan för ett världsparlament, 26 okt 2014.

länder, och av ett stort antal FN-tjänstemän, nobelpristagare, akademiker och andra företrädare från det globala civilsamhället. Många av dessa tillhör den liberala rörelsen. UNPA-kampanjens internationella appell har bland annat skrivits under av svenska liberaler som Cecilia Wikström, Olle Schmidt och Birgitta Ohlsson. Redan 2005 tog Liberalernas international, internationell paraplyorganisation för svenska Liberalerna och för Centerpartiet, ställning för förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN.

För alla som anser att demokratins principer om alla människors lika värde ska gälla också i vårt globaliserade samhälle borde arbetet för att upprätta och utveckla ett demokratiskt världsparlament nu bli högsta prioritet. Detta tycks också vara den slutsats som LUF:s utrikespolitiska arbetsgrupp når fram till:

Liberala ungdomsförbundets utrikespolitiska arbetsgrupp når slutsatsen att det är absolut nödvändigt att arbetet för att implementera ett världsparlament inleds snarast möjligast. Processen kommer att vara omfattande och tidskrävande och därmed bör den inledas redan nu, för att den inom en överskådlig framtid ska färdigställas.

Nätverket Global demokrati välkomnar med glädje denna rapport och hoppas att den ska väcka  ett ökat engagemang för den globala demokratins sak såväl bland liberaler som hos övriga civilsamhället.