Miljöpartiet vill att det upprättas ett demokratiskt FN-parlament

13239177_10154715451925110_4336136786403018396_n

Foto: Jimmy Lövgren

På sin kongress i Karlstad 13-15 maj 2016 antog Miljöpartiet de gröna en motion ”för ett demokratiskt FN”. Motionen, som var inskickad från Miljöpartiets lokalavdelning i Stenungsund, ”uttrycker stöd för UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament”.

Enligt motionstexten skulle ett första steg på väg mot ett framtida FN-parlament kunna vara att upprätta en i första skedet rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Detta kan göras genom ett beslut i FN:s generalförsamling, inom ramen för FN-stadgans begränsningar och utan möjlighet för FN:s säkerhetsråd att blockera. Motionstexten innehåller därutöver bland annat också en uppmaning till Sverige att tillsammans med en koalition av progressiva medlemsstater initiera en rörelse för att lyfta frågan inom FN-systemet.

Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt. Foto: riksdagen

Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt. Foto: riksdagen

På plats på kongressen fanns Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt, som i ett utlåtande till UNPA-kampanjen underströk FN-parlamentets möjliga roll som fredsfrämjare:

”Vi behöver stärka fredsdialogen i världen, samtalet människa till människa och folk till folk. Ett FN-parlament skulle vara en ovärderlig plattform för en sådan dialog. Därför gläder jag mig åt att Miljöpartiet stöder förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN.”

Även Miljöpartiets båda språkrör, Gustav Fridolin och Isabella Lövin, har skrivit under UNPA-kampanjens internationella appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. I ett utlåtande i juli 2013, då hon var verksam som europaparlamentariker för den gröna gruppen i EU-parlamentet, sa Isabella Lövin:

Miljöpartiets ena språkrör, utvecklingsminister Isabella Lövin. Bild: Fredrik Hjerling

Miljöpartiets ena språkrör, utvecklingsminister Isabella Lövin. Bild: Fredrik Hjerling

”Vi får inte vara tysta när haven dör på grund av att kortsiktiga nationella intressen omöjliggör effektiva globala regleringar. Genom en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna skulle det kunna etableras en plattform som äntligen kan göra mänsklighetens röst hörd till stöd för globala intressen och för hållbart liv på jorden.”

Växande grönt UNPA-stöd i världen

Genom sitt stöd sällar sig de svenska miljöpartisterna till en växande global grön rörelse för upprättandet av ett FN-parlament. Miljöpartiernas globala paraplyorganisation, Global Greens, har återkommande uttryckt stöd för förslaget, så senast på kongressen i Dakar 2012. Likaså har det tyska Miljöpartiet, Die Grünen, tagit ställning för UNPA-förslaget, vilket också har starkt stöd hos partiledningen.

Vi gläder oss åt att Miljöpartiet har gjort detta ställningstagande för ett demokratiskt FN och för upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN-parlament, och vi hoppas att övriga riksdagspartier följer efter.

Se även: