Tyska parlamentet uppmanar sin regering att titta på UNPA-förslaget

 

Tyska parlamentet antar en gemensam motion från koalitionspartierna CDU/CSU och SPD

I en gemensam motion från de styrande koalitionspartierna uppmanade det tyska parlamentet, förbundsdagen, sin regering under kanslern Angela Merkel att stödja försök att reformera Förenta Nationerna och att göra världsorganisationen mer effektiv och transparent. Motionen anser att FN:s demokratiska legitimitet behöver stärkas genom modernisering. “Detta

Tyska parlamentet, förbundsdagen, i Berlin. Bild: Jürgen Matern, Wikipedia

Tyska parlamentet, förbundsdagen, i Berlin. Bild: Jürgen Matern, Wikipedia

inkluderar att utforska förslaget om upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN”, fastställde parlamentet.

Motionens antagande följer på de samtal och debatter som förts i det tyska parlamentet sedan utrikesminister Frank-Walter Steinmeier den 14 oktober 2015 publicerade sitt regeringsyttrande med anledning av Förenta Nationernas 70-årsjubileum. I debatten i plenum sa Jürgen Klimke, CDU/CSUs ordförande i det parlamentariska FN-utskottet, att det var nödvändigt att överväga frågan om en parlamentarisk församling inom FN.

“På grundval av vårt parlamentariska beslut förväntar jag mig att den federala regeringen gör en seriös prövning av denna fråga. En parlamentarisk församling inom FN skulle stärka den parlamentariska översynen av och den demokratiska kvaliteten i Förenta Nationerna och skulle stärka dess transparens. Man skulle kunna bygga på exemplet från OSSE:s parlamentariska församling”, sa Klimke i ett yttrande till UNPA-kampanjen.

Socialdemokraternas ordförande i samma parlamentariska FN-utskott, Josip Juratovic, sa att FN:s säkerhetsråd misslyckas med att hantera världens kriser 70 år efter organisationens grundande. “Därför stöder jag fullt ut förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN. När regeringarna inte lyckas komma överens så kanske folkvalda företrädare kan göra det istället”, sa parlamentsledamoten Juratovic.

Egon Jüttner  (CDU), utskottets vice ordförande, välkomnade parlamentets beslut: “FN:s demokratiska legitimitet och beslutsfattande måste förbättras och måste bli mycket mer transparent. Precis som OSSE:s parlamentariska församling, där jag är suppleant, visar så är ett sådant organ en viktig institution som kan mana till och upprätta transparens och intern demokrati. Dessutom hoppas jag att skapandet av en parlamentarisk församling inom FN skulle stärka det tyska folkets bild av FN som en global aktör i den internationella politiken.”

Redan för tre år sedan uppmanade det tyska FN-förbundet landets regering att föra fram förslag på upprättandet av UNPA. “Det är bra att det tyska parlamentet nu har lyft idén om en Förenta Nationernas parlamentariska församling i sitt beslut om FN. Tillsammans med andra europeiska länder borde Tyskland introducera erfarenheterna från Europarådets parlamentariska församling in i FN-systemet”, sa förbundets ordförande Detlef Dzembritzki.