SSU: En jämlik värld genom global demokrati

På sin förbundskongress i Västerås i augusti 2015 antog Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) sitt nya politiska handlingsprogram: ”Jämlikhetsprogrammet”. Programmets utgångspunkt är idén att jämlikhet skapar starkare samhällen och friare individer:

logo ssu

Bild: www.ssu.se

Det är i det jämlika samhället som vi blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna. Det är där som vi fullt ut kan vara oss själva och utvecklas fritt. Det är där som vi alla får chansen att bidra och våra förmågor fullt ut tas tillvara.

I avsnittet ”En jämlik värld” beskriver programmet hur jämlikhetsidealet och det demokratiska styret inte har hängt med i ekonomins och politikens globalisering:

I takt med kapitalets globalisering måste även demokratin och solidariteten sträcka sig utanför nationernas gränser. Dagens globala beslutsfattande är dock långt ifrån demokratiskt eller solidariskt. FN-systemet saknar både effektivitet och legitimitet.

Lösningen och utmaningen för den som vill bygga ett jämlikt samhälle i en globaliserad värld är därför att…

…utveckla den globala demokratin. FN måste, förutom att förändra stelbenta regler inom Säkerhetsrådet, ge världsmedborgarna större inflytande. FN ska vara vår huvudsakliga plattform för att driva en politik för fred, säkerhet och nedrustning.

Som ett konkret förslag på hur vi kan ta ett steg i den globala demokratins riktning och för en mer jämlik värld föreslår SSU att ”Sverige verkar för att det inrättas en folkvald parlamentarisk församling inom FN”.

"Vi får inte vara tysta när haven dör på grund av att kortsiktiga nationella intressen omöjliggör effektiva globala regleringar. Genom en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna skulle det kunna etableras en plattform som äntligen kan göra mänsklighetens röst hörd till stöd för globala intressen och för hållbart liv på jorden."

Isabella Lövin, en av många svenskar som stöder förslaget om att upprätta och gradvis utveckla ett FN-parlament. Motivet på flaggan i bakgrunden föreställer ett förslag på hur en logga för den parlamentariska församlingen inom FN skulle kunna se ut. Bild: Fredrik Hjerling

En i första skedet rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle i enlighet med FN-stadgan kunna upprättas genom ett beslut i FN:s generalförsamling, och alltså utan möjlighet för FN:s säkerhetsråd att blockera ett sådant beslut. Förslaget drivs sedan 2007 av UNPA-kampanjen och stöds av mer än 1400 sittande eller tidigare parlamentariker från mer än 100 av FN:s medlemsstater, och därutöver av akademiker, nobelpristagare och företrädare från civilsamhällets organisationer. Många av de som stöder förslaget är eller har varit verksamma inom FN på hög nivå, däribland  FN:s tidigare generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali och FN:s oberoende rapportör för internationell rättvisa och demokrati Alfred de Zayas. Cirka 40 svenska riksdagsledamöter och även flera sittande ministrar i Sveriges regering stöder förslaget, däribland biståndsminister Isabella Lövin.

Bilden längst upp från SSU:s förbundskongress i Västerås augusti 2015: Caroline Frankesjö

Läs också:

Svenska FN-förbundet stöder förslag om FN-parlament