Svenska FN-förbundet stöder förslag om FN-parlament

I enlighet med ett kongressbeslut tidigare i år har Svenska FN-förbundet skrivit under den internationella appellen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

fnkongress2015

Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundets ordförande, i samband med kongressen i Göteborg 13-14 juni 2015. Bild: Jesper Prytz

Svenska FN-förbundet organiserar tusentals individuella medlemmar och ca 100 lokala FN-föreningar i stöd för Förenta Nationernas idé och verksamheter. Dessutom fungerar Svenska FN-förbundet som svensk paraplyorganisation för nära 100 riksorganisationer till stöd för FN-tanken. Drygt 250 av rörelsens representanter och aktiva var samlade i Göteborg 13-14 juni för att delta i Svenska FN-förbundets kongress som hålls vart tredje år. Bland de drygt 30 motioner som hade inkommit till kongressen fanns en motion ”För ett demokratiskt FN” som uppmanade Svenska FN-förbundet att uttrycka ”stöd för UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament”, ett förslag som alltså antogs av kongressen.

I ett utlåtande efter kongressen sa Aleksander Gabelic, organisationens ordförande, att ”Svenska FN-förbundet vill se en starkare roll för det globala civilsamhället och för NGOs inom FN-systemet. Därför stöder vi också upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN-parlament.”

Utöver Svenska FN-förbundet har flera andra svenska organisationer uttryckt stöd för UNPA-förslaget, däribland Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen, förbundet Humanisterna och Socialdemokratiska Studentförbundet.

(Bilden längst upp: Jesper Prytz)