Seminarium om världsparlament arrangerades i riksdagen

Den 20 oktober arrangerade nätverket Global demokrati och UNPA-kampanjen ett seminarium i riksdagen som lyfte frågan om ett världsparlament. Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Global Challenges Foundation, höll ett föredrag om hur global demokrati och ett FN-parlament skulle kunna hjälpa oss med att bättre hantera våra globala utmaningar, till exempel hoten mot jordens miljö och klimat.

Folke Tersman talar till de församlade åhörarna.

Folke Tersman talar till de församlade åhörarna.

I föredraget argumenterade Folke Tersman bland annat för att globala utmaningar kräver globala lösningar. ”Vi har globala, kollektiva problem. Då behöver vi också kunna fatta beslut om förnuftiga och kollektiva lösningar”, hävdade Tersman. En nyckel för att kunna åstadkomma det skulle vara att det gradvis utvecklades ett parlament inom FN. Ett sådant världsparlament skulle även skydda mänskligheten från destruktiva intressen. ”Varför ska världens samtliga medborgare få delta i beslutsfattandet? För att vi alla är sårbara och påverkas av besluten – exempelvis om hur vi ska agera mot global uppvärmning”, poängterade Tersman.

För en mer utförlig rapport från Tersmans föredrag se artikel i tidningen Arbetet Global.

Värdar för eventet var riksdagsledamöter från fem olika partier, både från regerings- och från oppositionssida: Said Abdu, Johan Büser, Jens Holm, Annika Lillemets och Rickard Nordin. Värdarna har alla skrivit under den internationella appellen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN.

Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback introducerar Folke Tersman på ABF Stockholm

Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback introducerar Folke Tersman på ABF Stockholm

På kvällen arrangerades ett liknande, något längre, upplägg på ABF Stockholm i samarbete med Olof Palmes Internationella Center. Detta seminarietillfälle spelades in på video och kommer göras tillgängligt så småningom.

Seminarierna var del av en global aktionsvecka för ett världsparlament 15-25 oktober. Aktionsveckan koordinerar initiativ till stöd för att världsbefolkningen ska involveras direkt i världspolitiken. Runt 40 aktiviteter – föredrag, möten, demonstrationer, sociala aktioner och fotoaktioner – arrangerades i bland annat Ahero/Kenya, Buenos Aires, Minnesota, Rom och Tokyo.

Tack alla ni som hjälpte till med arrangemangen och tack alla ni som deltog!

(Foto av bilden längst upp: Erik de la Reguera)