Föredrag på Bohusläns museum om hur vi kan demokratisera FN

20141105_181211

Petter Ölmunger är en av initiativtagarna till nätverket Global demokrati

Onsdagen 5 november var Petter Ölmunger inbjuden av Svenska Humanistiska Förbundet för att hålla ett föredrag på Bohusläns museum i Uddevalla om hur FN kan demokratiseras. I föredraget beskrev Petter hur vårt samhälle och våra relationer allt mer har globaliserats, men att politiken och demokratin inte har följt med i utvecklingen. Lösningen som vi nu måste börja ta tag i och verka för är därför att demokratisera globaliseringen och Förenta Nationerna. Ett första pragmatiskt steg i den riktningen vore att upprätta en parlamentarisk församling inom FN.

Efter föredraget ställdes en rad fördjupande frågor kring FN, våra globala utmaningar och hur en parlamentarisk församling skulle kunna upprättas och utvecklas. Ett 40-tal åhörare kom till föredraget.